Privacybeleid

Privacyverklaring Atelier Zo Stil

Over Atelier Zo Stil               

Atelier Zo Stil (kamer van koophandel nummer 14077208) maakt afdrukken van handjes en voetjes van overleden kinderen.

Atelier Zo Stil is een onderdeel van  Atelier Met handjes en Voetjes..

We gaan zorgvuldig met uw gegevens om

We gaan zo zorgvuldig mogelijk om met deze gegevens, want uw privacy vinden we belangrijk. In deze privacyverklaring leest u welke gegevens we verzamelen en waarom we dat doen. Ook vertellen we met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u hebt.

bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van het stichtingsbestuur. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

De website van Atelier Zo Stil kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan het Atelier Zo Stil gelieerde websites. Atelier Zo Stil heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Als u onze producten afneemt of contact met ons opneemt, deelt u persoonsgegevens met ons. We verzamelen alleen de gegevens die we nodig hebben om u onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om uw mailadres en naam.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Wij werken samen met Atelier met handjes en voetjes en kunnen hiermee onze gegevens delen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan andere partijen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de wet. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij uw persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

U kunt erop vertrouwen dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Om de beveiliging van persoonsgegevens te waarborgen, hebben wij een Information Security Officer in dienst. Die toezicht houdt op het verwerken en beveiligen van persoonsgegeven

Wij gebruiken uw gegevens enkel om snel en effectief contact met u op te nemen. 

 Atelier Zo Stil respecteert de privacy van alle gebruikers van haar spellen en deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Atelier Zo Stil bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk dan voor de verwerking van de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Hoe lang bewaren wij uw afdrukken?

De afdruk in klei is na het maken van de gietmal in Acryl, niet meer te gebruiken en wordt niet bewaard.

Wij gaan zeer zorgvuldig om met de gietmal, na verwerking wordt deze óf aan de ouders teruggegeven óf bewaard in ons archief.

Welke privacyrechten hebt u?

U hebt het recht uw persoonsgegevens bij ons in te zien, te rectificeren en/of te wissen. Daarnaast kunt u zich beroepen op:

  • het recht op beperking van uw persoonsgegevensverwerking
  • het recht op de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
  • het recht van bezwaar.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als u met deze apparatuur onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om informatie op te slaan als u de website gebruikt. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken andere niet, hierna leggen we uit wat de verschillen zijn. Als u zich niet registreert op onze website en ook verder geen persoonlijke gegevens achterlaat dan weten wij niet wie u bent aan de hand van deze cookies. Keert u op een later moment terug op onze website, dan herkent de website dat u al eerder een bezoek heeft gebracht, zonder dat wij weten wie het is. Ook e-mails van Atelier Zo Stil kunnen een cookie achterlaten op uw computer, tablet of mobiele telefoon, dat informatie geeft of een e-mail is geopend.

Wij plaatsen cookies die noodzakelijk zijn voor de technische werking van de site en die praktisch geen inbreuk maken op uw privacy. Dit zijn functionele en analytische cookies die door ons geplaatst en uitgelezen mogen worden. Voor andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig voordat wij ze plaatsen. Deze laatste soort cookies vatten wij samen onder de naam commerciële cookies. Atelier Zo Stil vindt uw privacy belangrijk en vraagt daarom uw toestemming. Atelier Zo Stil maakt gebruik van de volgende drie soorten cookies.

1. Functionele cookies

Deze cookies maken het navigeren en het inloggen op Atelier Zo Stil.nl en andere Atelier Zo Stil websites makkelijker en onthouden uw instellingen en voorkeuren. Dankzij deze cookies hoeft u maar één keer uw gegevens te verstrekken, wat bijdraagt aan het gebruiksgemak van de website. Voor het plaatsen van deze cookies is geen toestemming vereist.

2 Analytische cookies

Google Analytics
Op onze website maken wij gebruik van Google Analytics. Dit programma biedt inzicht in bezoekersstatistieken. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, bezochte pagina’s, verkeersbronnen en andere essentiële data waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor bezoekers.
De informatie die we met Google Analytics verkrijgen is anoniem en niet te herleiden tot een persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van toepassingen waarmee op basis van uw klikgedrag een profiel wordt opgebouwd. Uw surfgedrag blijft dus volledig anoniem.

Er is een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten. In het Google Analytics Dashboard is ‘gegevens delen met Google’ uitgezet. De Google Analytics-cookies worden niet gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Social media

Op onze websites staan buttons van de volgende social media: Facebook, Twitter, Youtube en LinkedIn. Deze social media plaatsen geen cookies via onze website. Alleen wanneer u doorklikt naar deze social media zal dit wel gebeuren. In dat geval is dit cookiereglement niet van toepassing. Het gebruik van Social Media is uw eigen verantwoordelijkheid en hierop zijn de privacy regels van deze social media van toepassing. Als u geïnteresseerd bent in wat er met uw gegevens gebeurt, dan kunt u daarvoor het beste de privacy- en cookieregels van deze social media lezen.

Hebt u vragen of wilt u een klacht indienen?

We doen ons best om in deze privacyverklaring zo duidelijk en helder mogelijk uit te leggen hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hebt u nog vragen, wilt u meer uitleg of bent u niet tevreden over de manier waarop Atelier Zo Stil met uw persoonsgegevens omgaat? Neem dan contact op via  Info@Atelier Zo Stil.nl

Wijzigingen van de privacyverklaring

Privacy is een actueel onderwerp en de wet- en regelgeving verandert regelmatig. Ook de technieken, waarmee persoonsgegevens worden verwerkt, veranderen. Wij volgen deze ontwikkelingen op de voet en passen onze organisatie zo goed en snel mogelijk aan. Dit kan ook gevolgen hebben voor de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan. Lees daarom regelmatig onze privacyverklaring. Van ingrijpende wijzigingen zullen wij u op de hoogte brengen.

We hebben deze privacyverklaring voor het laatst bijgewerkt op 12 november 2018.